Zbieranie odpadów stałych

Posiadamy stosowne zezwolenia na transport odpadów komunalnych ze wszystkich gmin powiatu chełmińskiego.

Odpady komunalne gromadzone są w zamykanych pojemnikach o pojemności:

 

 

 

 

MGB60 - pojemnik 60 l

  

 

 

 MGB 80 - pojemnik 80 l

MGB120 - pojemnik 120 l

 

 

 

 

 

MGB240 - pojemnik 240 l

 

 

 

 

 

PA1100 - pojemnik 1100 l

 

 

W kontenerach mieszczących 7m3 oraz w workach firmowych.

Odpady odbierane są z pojemników tych przez specjalistyczne samochody przy zastosowaniu najnowszych technologi opróżniania. Samochody te są systematycznie myte i dezynfekowane (także wewnątrz) stosownymi środkami zapobiegającymi rozmnażaniu się bakterii i drobnoustrojów.

Poza odpadami komunalnymi wywozimy także gruz w kontenerach, oraz w BIG-BAGACH o poj. 1 m3.

 


JAK ZAWIERAĆ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW? 


  1. Zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w siedzibie naszej firmy wraz z dowodem od poniedziałku do piątku w godz. od 700   do 1500.
  2. Jeśli jest to niemożliwe - prosimy zgłosić to pod nr telefonu 56-686-07-39, 56-686-04-78 lub e-mail: zumchelmno@wp.pl chęć zawarcie umowy. Dowieziemy wówczas pojemnik wraz z umową w dogodnym dla Państwa terminie.
  3. Do zawarcia umowy w imieniu firmy niezbędne są: orginały lub ksero następujących dokumentów:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji firm lub aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  • decyzji w sprawie nadania NIP


OPŁATY MOŻNA WNOSIĆ


  • dokonując wpłaty w siedzibie firmy, w Biurze Obsługi Klienta
  • przelewen na odrębne dla każdego Klienta konto w Banku, przy czym za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki

 


Kontakt:

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno

sekretariat: 56/68 60 739

fax: 56/68 64 107

e-mail: zumchelmno@wp.pl