Kontakt

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chelmno
Prezes Zarządu: Piotr Zuba                          

Kapitał Zakładowy: 800 900 zł

NIP: 875-10-03-368                                       

BDO: 000003040                                              

KRS: 0000066960,                                                  

Tel. kontaktowy: 56 686 07 39 lub 56 686 04 78

wew.:

1. Sekretariat, wywóz szamba

2. Reklamacja odbioru odpadów

3. Zlecenia usług, umowy

4. Osnowo Sortownia, PSZOK

5. Windykacja, Kadry

6. Księgowość

e-mail: zum@zumchelmno.com.pl

Sekretariat: mjanton@zumchelmno.com.pl

Zlecenia usług, umowy: lblach@zumchelmno.com.pl

Kadry: awozniak@zumchelmno.com.pl

Reklamacje: mgibicka@zumchelmno.com.pl

 

 

 

 
Zabezpieczenie
Aby zapobiec spamowi odpowiedz na zadane pytanie