Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Posiadamy nowoczesny sprzęt przeznaczony do zimowego utrzymania dróg.

Obecnie utrzymujemy przejezdność  dróg wojewódzkich, dróg krajowych oraz ulic miasta Chełmno.