• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/zumchelm/domains/zumchelmno.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/zumchelm/domains/zumchelmno.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/zumchelm/domains/zumchelmno.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/zumchelm/domains/zumchelmno.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/zumchelm/domains/zumchelmno.com.pl/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.

MODERNIZACJA ZZO OSNOWO

 „Modernizacja istniejącego ZZO w Osnowie (w tym rozbudowa technologii, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowa i modernizacja obiektów) w celu polepszenia wydajności, jakości i ilości frakcji wysortowanej”

 

 Przeprowadzono działania w postaci rozbudowy i modernizacji linii sortowniczej wydzielenie dwóch linii: jednej do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, drugiej do sortowania odpadów ze zbiórki selektywnej i frakcji nadsitowej >80 mm, z możliwością pracy obu linii jednocześnie lub każdej z osobna, doposażenie linii w urządzenia do automatycznego sortownia – separatory, co pozwoli na zwiększenie wydajności linii dla odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz na zwiększenie efektywności i skuteczności sortowania szczególnie odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej

GALERIA ZDJĘĆ - MODERNIZACJA ZZO OSNOWO

 

 

 

·         Średnia roczna przepustowość linii segregacji po modernizacji wynosi nie mniej niż G=42.000Mg/rok.

·         Dobowa przepustowość  wynosi G=144Mg/dobę odpadów zmieszanych i G=24Mg/dobę odpadów z selektywnej zbiórki; w systemie pracy dwuzmianowym, przy efektywnym czasie pracy instalacji równej 15h/dobę przez 260 dni w roku.

·         Linia segregacji jest dostosowana do segregacji zarówno odpadów zmieszanych jak i selektywnie zebranych surowców wtórnych.

·         Kontrola dostawy odpadów odbywa się przy wjeździe na teren Zakładu. Tu prowadzone jest ważenie, klasyfikacja i rejestracja oraz kierowanie do rozładunku. Waga oraz budynek dla wagowego jest zlokalizowana przy wjeździe na teren Zakładu.

·         Instalacja sortowni umożliwi przeróbkę całego strumienia odpadów w ciągu dwóch zmian roboczych, przy założeniu, iż rzeczywisty czas pracy instalacji podczas jednej zmiany wynosi ok. 7,5h. Przy projektowaniu harmonogramu czasu pracy sortowni należy zwrócić uwagę, iż proporcje pomiędzy poszczególnymi strumieniami odpadów będą ulegały zmianom w czasie.

·         Odpady dostarczane do hali sortowni podawane są na instalację z poziomu posadzki hali za pomocą ładowarki kołowej lub urządzenia przeładunkowego. Przed podaniem odpadów na instalację wyeliminowuje się z nich odpady tarasujące (meble, opony, sprzęt AGD itp.).

 Planowana rozbudowa linii sortowniczej pozwola osiągnąć Zakładowi lepszą wydajność oraz przerób odpadów komunalnych, a także surowców wtórnych. Inwestycja przyczyni się do:

dostosowania istniejącej technologii segregacji odpadów komunalnych zmieszanych do obowiązujących i wprowadzanych przepisów prawa;

− zwiększenie wydajności zakładu;

− umożliwienia pracy niezależnej dwóch linii do segregacji;

− obniżenia kosztów eksploatacyjnych zakładu przy optymalizacji parametrów technologicznych.

 

 

 Strumień odpadów zmieszanych

Odpady zasypywane są do rozrywarki worków zainstalowanej poprzecznie do istniejącego przenośnika kanałowego. Rozrywarka otwiera worki z odpadami i dalej dozuje je na istniejący przenośnik łańcuchowy podający na przenośnik skośny, przy którym będzie prowadzone manualne wydzielanie znajdujących się w strumieniu odpadów wielkogabarytowych, opakowań szklanych, większych kartonów, a także odpadów problemowych mogących zakłócać funkcjonowanie linii sortowniczej i odpadów niebezpiecznych. Dalej po przeprowadzeniu wstępnej segregacji, strumień odpadów kierowany jest do sita bębnowego, w którym

następuje jego rozdział na frakcje „drobną” (0-80mm), średnią (80-300 mm) i nadsitową (ponad 300mm). Istniejące sito bębnowe wymagało przestawienie o kąt 90 stopni, w celu umożliwienia zabudowy dodatkowych urządzeń.

Sito bębnowe ma wymienione blachy sitowe na połowie długości tj. na 3,0 mb, na blachy o oczkach wielkości 300 mm.

Frakcja „drobna” (0-80 mm) kierowana jest poprzez nowo zaprojektowany zsyp na nowy przenośnik łańcuchowy poziomo skośny i dalej na przenośnik rolkowy (istniejący), który skieruje odsiew do bufora przed stabilizacją. Po drodze odsiew zostaje poddany działaniu bębna magnetycznego, który wybiera z odpadu metale żelazne. W istniejącym przenośniku rolkowym, poza halą wymieniony został bęben przenośnika na bęben magnetyczny, umożliwiający wydzielenie metali żelaznych oraz  zainstalowany został zsyp kierunkowy metale do pojemnika.

Frakcja średnia (80-300 mm) zbierana jest nowym przenośnikiem podsitowym, który kieruje odsiew bezpośrednio do nowej hali, na przenośnik wznoszący i dalej poprzez kolejny przenośnik wznoszący, przesyłowy kierowany jest na separator balistyczny, gdzie następuje podział na frakcję płaską 2D, toczącą 3D i frakcję drobną 0-50mm składającą się z drobnych pozostałości odpadów organicznych i innych. Frakcja 0-50 mm poprzez przenośnik  skierowana jest bezpośrednio do strumienia 0-80mm i razem kierowana do stabilizacji.

Frakcja płaska 2D zawierająca głównie odpady płaskie lekkie jak papier, folia, karton,  kierowana jest na istniejący przenośnik sortowniczy celem rozsortowania na 4 rodzaje. Odpady gromadzone w boksach w istniejącej kabinie.

Frakcja 3D tocząca,  skierowana jest w pole działania separatora optycznego NIR o szerokości działania min. 1800 mm, w celu wysortowania odpadów tworzyw sztucznych (tj. „chemia” HDPE, PP, PS), które następnie układem 3 przenośników taśmowych kierowane są do nowej hali, gdzie przenośnik przesyłowo-sortowniczy zainstalowany w małej kabinie sortowniczej w której z masy odpadów sortowacze wybierane są np. „chemie miękką” którą zrzuca się zsypem sortowniczym do pojemnika samowyładowczego tzw. „koleby”. Po zapełnieniu pojemnika zostanje on przez bramę w ścianie hali wyciągnięty na zewnątrz wózkiem widłowymi opróżniony do boksu lub kontenera. Pozostała część materiału tzw. „chemia twarda” trafi poza halę do kontenera lub pojemnika.

Pozostałość po sortowaniu separatora NIR  kierowana jest na nowy przenośnik sortowniczy i nową kabinę sortowniczą wyposażoną w 4 boksy i przystosowaną do pracy 8 osób. W tym miejscu sortowane są butelki PET na kolory i opakowania TetraPak. Surowce gromadzone są w 4 boksach pod kabinami przy czym boks nr 1  wyposażony jest w przenośnik bunkrowy natomiast do pozostałych trzech jest dostęp poprzez istniejące bramy. Pozostałość ze stołu sortowniczego kierowana jest pod działanie separatora metali żelaznych (nadtaśmowy) zamontowanego wzdłużnie nad przesypem ze stołu sortowniczego. Metale żelazne poprzez zsyp gromadzone w kontenerze poj. ok. 1m3. Następnie pozostały balast kierowany jest na nowy separator metali nieżelaznych celem wysortowania puszek aluminiowych, które zsypem kierunkowym kierowane są do pojemnika ok. 1 m3 natomiast pozostałość opadać kierowana jest na istniejący przenośnik sortowniczy przed przenośnikiem zbiorczym balastu.

W wyniku procesu sortowania odzyskiwane są np. następujące materiały:

Kabina 2D:

- papier ze strumienia 2D

- folia PE ze strumienia 2D

- karton ze strumienia 2D

Podest sortowniczy nowa hala:

- HDPE, PP, PS z pozytywnego sortowania na NIR

Kabina 3D:

- PET transparentny ze strumienia 3D

- PET zielony ze strumienia 3D

- PET niebieski ze strumienia 3D

- opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pak ze strumienia 3D

 Separatory:

- metale żelazne ze strumienia 3D

- metale nieżelazne ze strumienia 3D

Frakcja nadsitowa powyżej 300 mm, trafia z sita na przenośnik przesyłowy i zostaje skierowana do boksu w hali, obok sita. Tam jest gromadzona czasowo. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości skierowana jest do rozdrabniacza mobilnego (w posiadaniu Użytkownika), który na ten czas jest zainstalowany czasowo przy ścianie istniejącej hali w osi poziomej E, między osiami pionowymi 20-21. Rozdrabniacz jest załadowywany ładowarką pobierającą fr. nadsitową powyżej 300 mm, z hali i wrzucający ją do leja załadowczego rozdrabniacza. Przenośnik wyspowy z rozdrabniacza wstępnego przechodzi przez ścianę hali między osiami 20-21 i wrzuca rozdrobniony materiał do boksu przy rozrywarce worków. Rozdrobniona frakcja nadsitowa jest potem podana na przenośnik kanałowy i skierowana na linię jak odpady po rozrywarce worków.

Dodatkowo modernizowana linia jest doposażona  w nową prasę belującą o nacisku min. 65 ton z automatycznym systemem podawania materiału i wiązania bel oraz perforatorem. Pomiędzy kabinami (nową i starą) wykonany został nowy kanał, w którym umiejscowiony jest nowy przenośnik łańcuchowy do zasypu surowcem wysegregowanym z nowej kabiny 3D. Dodatkowo za kabinami sortowniczymi  zainstalowano dodatkowy przenośnik kanałowy przesyłowy, który surowce z nowego przenośnika kanałowego między kabinami kieruje na istniejący przenośnik kanałowy, załadowczy do prasy. Istniejący przenośnik załadowczy do prasy został dodatkowo w części kanałowej wydłużony do osi hali nr 7, tak żeby móc przejmować wysortowane surowce z kabiny 3D oraz pre-RDF z istniejącego przenośnika załadowczego balast do kontenera (na naczepę samochodu).

 

 

 Strumień odpadów z selektywnej zbiórki

Odpady zasypywane do rozrywarki worków zlokalizowanej w nowej hali. Z rozrywarki po otwarciu worków odpady są przesypywane do przenośnika łańcuchowego kanałowego umiejscowionego w kanale technologicznym. Istnieje możliwość zasypu odpadów bezpośrednio na część poziomą przenośnika z ominięciem rozrywarki. Następnie odpady kierowane system przenośników taśmowych na separator balistyczny i dalej proces sortowania jak dla odpadów zmieszanych.

 

Przed realizacją projektu

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów [Mg/rok]

Sortownia

36 000,00 Mg/rok odpadów zmieszanych oraz 4 000,00 Mg/rok odpadów wysegregowanych.

KOMPOSTOWNIA

2 000,00 Mg/rok zielone oraz 12 000,00 Mg/rok 19 12 12.

Składowisko

Łączna masa unieszkodliwianych na składowisku nie może przekroczyć rocznie 9 000,00 Mg

 

Po realizacji projektu

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów [Mg/rok]

Sortownia

36 000,00 Mg/rok odpadów zmieszanych oraz 6 000,00 Mg/rok odpadów wysegregowanych.

Kompostownia

2 000,00 Mg/rok zielone oraz 12 000,00 Mg/rok 19 12 12.

Składowisko

Łączna masa unieszkodliwianych na składowisku nie może przekroczyć rocznie 9 000,00 Mg

 

 Wykaz nowych urządzeń po realizacji projektu:

Nowe przenośniki, nowe konstrukcje stalowe, dostawa do ZZO Osnowo i ich montaż, wymagane dla taśm przenośnikowych: karta techniczna producenta, oznakowanie taśmy (logo producenta)

 

 Modernizacja urządzeń istniejących, demontaże, zmiana miejsca ustawienia urządzeń istniejących (np. sita)

 

 Szafy elektryczno-sterownicze, instalacja elektryczna, automatyka, sterowanie, wizualizacja z komputerem – wykonanie na gotowo z uruchomieniem

 

 Rozrywarka worków dla selektywnej zbiórki

 

 Rozrywarka worków dla odpadów komunalnych zmieszanych

 

 Separator balistyczny o wydajności min 60 m3/h

 

 Separator NIR z przenośnikiem przyspieszającym dla opakowań HDPE, PP, PS

 

 Separator metali żelaznych Fe

 

 Separator metali kolorowych nFe

 

 Trybuna z kabiną sortowniczą frakcji 2D oraz kabina sortownicza 1-osobowa, zainstalowana na podeście (przenośnik 145) do frakcji chemii gospodarczej wyposażone w wentylację, ogrzewanie i klimatyzację

 

 Prasa kanałowa min. 65 ton nacisku z perforatorem butelek PET

 

 Ładowarka przegubowa

 

GALERIA ZDJĘĆ - MODERNIZACJA ZZO OSNOWO